Zapraszamy na nasz kolejny webinar poświęcony ewaluacji projektów adresowanych do młodzieży! 

Spotykanie odbędzie się na ZOOM-ie we wtorek 1 marca br. o godzinie 18:00. Tym razem uczestnicy będzą mogli bliżej przyjrzeć się wynikom badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych dla Młodych Badaczy organizowanego w ramach projektu YOUTH IMPACT.

Program dotyczy ewaluacji programów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży (w tym z grupy NEET, osób z niepełnosprawnościami lub innych grup defaworyzowanych). Adresatami programu były osoby, które chciały przeprowadzić ewaluację projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży.

W trakcie współpracy badaczom i badaczkom zostało zapewnione wsparcie mentorskie ze strony Moniki Bartosiewicz-Niziołek - Prezeski Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE), która poprowadzi webinar. Patronat nad tym wydarzeniem objęło PTE.

Obowiązują zapisy na spotkanie przez formularz rejestracyjny:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIucuiurj0rGdFBmSCO8bE2hLvqaFdMF0oP 

Link do webinaru zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail.

Serdecznie zapraszamy!

Nagranie spotkania może zostać opublikowane na portalu YouTube oraz w dokumentacji projektowej, jeżeli nie chcą Państwo udostępniać swojego wizerunku prosimy o wyłączenie kamery w trakcie spotkania.

Projekt YOUTH IMPACT jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem EOG i funduszu norweskiego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.