W ubiegłym tygodniu zakończyła się wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli i przedstawicielek ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego, z którymi współpracuje FRDL w ramach Programu USAID DOBRE.

 

W dniach 19-25 maja 2024 r. uczestniczki i uczestnicy odwiedzili Kraków i Małopolskę, aby poznać najlepsze praktyki polskiego samorządu lokalnego, obejmujące świadczenie usług komunalnych, rozwój gospodarczy bazujący na zasobach własnych, zaangażowanie obywatelskie oraz współpracę międzysamorządową na różnych szczeblach, w tym międzynarodowym.

Delegację tworzyły osoby reprezentujące 19 gromad z 6 obwodów Ukrainy (dniepropietrowskiego, zaporoskiego, iwanofrankiwskiego, czerniowieckiego, czernihowskiego, chersońskiego i charkowskiego), zespołu Global Communities oraz partnerów Programu DOBRE. Łącznie grupa liczyła ponad 30 osób.

Wizyta rozpoczęła się od sesji wprowadzającej, która umożliwiła poznanie specyfiki polskiego systemu samorządowego. Delegacja odwiedziła też małopolskie samorządy, instytucje komunalne (np. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach) oraz prywatne firmy (np. Energylandia, firma Protech) współpracujące z samorządami, co pozwoliło na zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania na szczeblu lokalnym.

Nasi goście z zainteresowaniem słuchali wszelkich wystąpień i prezentacji oraz z zaangażowaniem brali udział w aktywnościach, a dyskusje toczyły się nawet podczas przejazdów autokarem.

Reprezentanci i reprezentantki ukraińskiego samorządu swoje podziękowania wyrażają w mediach społecznościowych:

„Serdecznie dziękuję Programowi DOBRE za możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskich gmin. To niezwykle inspirująca wizyta studyjna, która z pewnością zaowocuje w 19 ukraińskich jednostkach samorządowych. Dobrze jest być partnerem DOBRE”.

 Jak podsumowała jedna z uczestniczek:

„Bogaty program, ciekawi ludzie, malownicze i charakterystyczne gminy. Musimy się jeszcze wiele nauczyć. Wszystko będzie dobrze, niech tylko nastanie Pokój”.

Inna dodaje:

„Mimo wojny społeczności ukraińskie planują swój rozwój, pomagają sobie wzajemnie i jednoczą się – to jest najważniejsze”.

 

Uczestnicy zauważyli, że pomimo wojny trwającej w ich kraju, wiedza i rozeznanie, jak funkcjonuje samorząd lokalny w Unii Europejskiej pozwala określić, w jakim kierunku chcą zmierzać.

Także w opinii lidera Programu DOBRE wizyta była niezwykle owocna, a prezentacje przygotowane zarówno przez FRDL, jak również gminy i ich partnerów były nie tylko wnikliwe, ale także odpowiednio dopasowane do potrzeb ukraińskich samorządów. Według informacji od uczestników omówione narzędzia i strategie są nieocenione w wysiłkach na rzecz rozwoju jednostek samorządowych i niewątpliwie przyczynią się do poprawy życia obywateli ukraińskich społeczności lokalnych.

Wizyta odbyła się w ramach programu DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Program DOBRE jest realizowany przez FRDL od 2016 r. w ramach międzynarodowego konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jest to jedna z czterech wizyt ukraińskich samorządowców do Polski współorganizowanych przez FRDL w ramach programu DOBRE.

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu znajduje się tutaj.