Jak wyłaniani są w Polsce kandydaci na radnych?

W wyborach samorządowych z 2018 r. na wszystkich trzech szczeblach zarejestrowano łącznie 184.745 kandydatów i kandydatek na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów.


Niestety, począwszy od 2002 r. – z wyborów na wybory – liczba chętnych na te funkcje sukcesywnie spada. W porównaniu do 2014 r., liczba kandydatów zmniejszyła się o 13,78%, a w porównaniu do 2002 r. o aż 41,04%!

Jeśli trend spadkowy i jego skala się utrzyma, w wyborach zaplanowanych w pierwszej połowie 2024 r. może wystartować ponownie rekordowo niska liczba kandydatów.

W poszukiwaniu przyczyn spadku zainteresowania działalnością samorządową, warto skupić się na rozpoznaniu mechanizmów wyłaniania i selekcji kandydatów na radnych.

Zagadnienie to podjął w swojej analizie dr Marek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego.

Nr analizy: 5/2023