Republika Macedonii Północnej należy do grupy państw postjugosłowiańskich. Jest to kraj o krótkiej tradycji państwowości; ziemie współczesnej republiki należały bowiem w przeszłości do państw ościennych: Bułgarii, Serbii oraz Grecji. 

  • Pierwsze instytucje samorządowe zaczęły się kształtować w latach 20. XX w. w ramach ówczesnego państwa jugosłowiańskiego. 

  • Po 1945 r. utworzono Ludową Republikę Macedonii wchodzącą w skład Jugosławii, wprowadzając rozwiązania dotyczące władz lokalnych na terenie całej federacji. 

  • Po secesji z Jugosławii Republika Macedonii zadeklarowała kształtowanie systemu demokratycznego z silnie rozwiniętym samorządem lokalnym.

O tym jak dziś wyglądają struktury samorządowe w Macedonii Północnej pisze prof. Jacek Wojnicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem.