Od dnia wejścia w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim i utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) minęło przeszło 6 lat. Wydaje się, że jest to odpowiednia perspektywa czasowa do przeprowadzania oceny jakości regulacji, a także wyciągania wniosków.

Czy rozwiązania wdrożone w województwie śląskim sprawdziły się, czy wymagają usprawnień?

Czy szlak został już na tyle przetarty, że kolejne podobne inicjatywy legislacyjne (np. dla Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Szczecina, Warszawy czy Krakowa) dojdą do skutku?

Na te pytania odpowiada w swojej analizie prof. Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego.

LINK DO TEKSTU