Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oraz pomoc „de minimis” – aktualny stan prawny

Cele i korzyści
 • omówienie aktualnego stanu prawnego a także zmian w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów oraz zmian dotyczących zdawanych egzaminów;
 • zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis;
 • omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis;
 • przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aktualny stan prawny w szczególności omówienie ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzenia wykonawcze.
 2. Czy są zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów.
 3. Zmiany dotyczące egzaminów zdawanych przez młodocianych.
 4. Dofinansowanie kształcenia młodocianych a Covit 19.
 5. Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
 6. Sposób wypełnienia informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis:
  1. część formularza dotycząca sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B), część formularza dotycząca działalności gospodarczej podmiotu (część D), formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).
 7. Problemy praktyczne z wypełnianiem formularza dotyczącym „pomocy de minimis”:
  1. zasady udzielania informacji przez spółkę cywilną i spółki prawa handlowego,
  2. rodzaje powiązań między firmami dających podstawę do uznania za jedno przedsiębiorstwo- zakres informacji,
  3. informacje o łączeniu, przejęciu i podzieleniu wnioskodawcy.
 8. Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny i poprawny pod względem formalnym?
 9. Jakich dokumentów żądać od pracodawcy?
 10. Jakie wymogi muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia dla młodocianych.
 11. Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 12. Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej.
 13. Ustalenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.
 14. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy „de minimis”.
 15. Kto jest pracodawcą? Zakończenie i zawieszenie działalności a prawo do dofinansowania kształcenia młodocianego.
 16. Różnica między pracodawcą a przedsiębiorcą w świetle przepisów o pomocy „de minimis”.
 17. Pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń