Audyt i kontrola w jednostce oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz z Zarządem Forum Skarbników zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Podczas spotkania omówmy kwestie związane z prowadzeniem w jednostce audytów i kontroli, wskażemy na rolę kontroli, system jej organizacji oraz sposób nadzoru nad tym procesem w jednostce.
• Przedmiotem spotkania będzie również przeanalizowanie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Rola kontroli wewnętrznej w organizacji a status audytora i jego zadania w jednostce.
2. Aspekty audytu finansowego w jednostce. Jakie zagadnienia powinny być przedmiotem audytu w zakresie finansów?
3. Nadzór i kontrola kierownictwa jednostki nad realizacją zadań w jednostce, wykorzystanie informacji systemu kontroli wewnętrznej w tym audytu wewnętrznego dla wprowadzania zmian i ewaluacji systemu
4. Właściwa i bieżąca informacja oraz komunikacja w jednostce kluczem do pozytywnych zmian w organizacji
5. Omówienie projektowanych zmian ustawy o finansach publicznych dot. zasad wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 6 lutego 2023 r.