Dochody i wydatki. Nowe zasady rozliczeń w klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

Ważne informacje o szkoleniu

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza nowe zasady rozliczeń w klasyfikacji budżetowej które mogą sprawić wiele trudności. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie zmian dotyczących modyfikacji opisów działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dowiedzą się, które zostały dodane, a które usunięte. Zajęcia będą prowadzone przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania, praktyk z wieloletnim doświadczeniem wskaże, na które aspekty należy zwrócić uwagę, by uniknąć błędów i nieprawidłowości, które warto ująć w polityce rachunkowości. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy i mieć możliwość konsultacji podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania: czy w Twojej jednostce:

 • jest ustalony rozdział podmiotowy klasyfikacji budżetowej?
 • są rozliczne wynagrodzenia w części na rozdział podmiotowy oraz przedmiotowy?
 • prawidłowo rozlicza się wydatki bieżące i majątkowe a potrzeby rozdziałów usług publicznych?
 • są ustalone procedury rozliczeń kosztów utrzymania stanowiska pracy?
 • występują wydatki pośrednie (koszty pośrednie) związane z rozdziałami usług publicznych?
 • są opracowane procedury rozliczeń wydatków bieżących oraz majątkowych finansowanych z dotacji?
 • VAT naliczony zmniejsza wykonanie wydatków albo jest źródłem dochodów w rozdziałach usług publicznych?
 • otrzymane dotacje są źródłem finansowania wynagrodzeń?
 • są realizowane projekty rozliczane w rozdziałach usług publicznych?
 • są realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w rozdziałach usług publicznych?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres dochodów właściwych dla rozdziału usług publicznych:
  1. dotacje;
  2. pozostałe dochody bieżące w tym kwestia rozliczeń VAT;
  3. metoda netto i brutto w danej jst;
  4. dochody na zadaniach zleconych w danym rozdziale usług publicznych;
  5. korekty dochodów.
 2. Zakres wydatków właściwych dla rozdziału usług publicznych :
  1. wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
  2. realizowane we własnym zakresie;
  3. zlecanie realizacji na zewnątrz;
  4. VAT jako wydatek w paragrafie 453;
  5. dotacje;
  6. korekty wydatków.
 3. Wydatki w zakresie rozdziałów podmiotowych:
  1. wydatki związane z utrzymanie stanowiska pracy;
  2. wynagrodzenia i ich rozliczanie;
  3. wynagrodzenia finansowane z dotacji – wyłączenie rozdziału podmiotowego;
  4. wydatki majątkowe i bieżące dotychczas rozliczane w rozdziałach podmiotowych (na przykład 75023 czy też 90017).
 4. Wydatki bezpośrednie oraz pośrednie i ich rozliczanie do rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.
 5. Wydatki i dochody nie związane z rozdziałami usług publicznych.
 6. Procedury na potrzeby rozliczeń rozdziałów usług publicznych oraz rozdziałów podmiotowych.
 7. Rozliczenia dochodów i wydatków w jednostce, dla której nie istnieje rozdział podmiotowy (na przykład Zarząd Dróg czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
 8. Rozliczenia projektów w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 9. Fundusz sołecki i jego rozliczanie w związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 10. Dochody w rozdziałach usług publicznych – metoda netto oraz metoda brutto – skutki dla prawidłowej wyceny.
 11. Dochody na zadaniach zleconych a kwestia związku z rozdziałami podmiotowymi oraz rozdziałami usług publicznych.
 12. Rozliczanie PPK po zmianach.
 13. Pytania i dyskusja .
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych oraz pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 13 września 2021 r.