Faktura VAT, e-faktura i kasy fiskalne w jst po zmianach w 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Na zajęciach przedstawimy uregulowania podatkowe w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujące od 2021 r. Webinarium ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania niwelujące trudności w stosowaniu przepisów i pozwalające uzyskać optymalizację podatkową w tym zakresie.

Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami w zakresie praktycznego stosowania przepisów o podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
 • Zaprezentowanie praktycznego podejścia do problemów, pojawiających się na gruncie podatku VAT; zajęcia oparte są na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności.
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy, koniecznej do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawienie możliwej optymalizacji podatkowej.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany od lipca 2021 r. mające wpływ na wystawianie faktur:
  • Paragony z NIP jako faktura a umieszczanie dokumentów w rejestrze sprzedaży – czy konieczne?
  • Dokumenty zbiorcze dotyczące sprzedaży np. biletów przewozu osób;
  • Oznaczenia kodów i symboli – obowiązkowe na fakturze?
  • Zmiany w zakresie kodów GTU sprzedaży nieruchomości, budynków, budowli;
  • Symbole stosowane w przypadku sprzedaży;
  • Oznaczanie TP – kiedy występuje powiązanie w rozumieniu ustawy o VAT?
 2. Projektowane zmiany od października 2021 r.:
  • Możliwość wystawienia faktury 60 dni przed obowiązkiem podatkowym;
  • Skutki podatkowe wystawiania faktur przed i po obowiązku podatkowym – różnice w rozliczeniach;
  • Likwidacja przyczyny korekty;
  • Likwidacja słowa „Duplikat”.
 3. Rozliczanie faktur korygujących po zmianach SLIM VAT-1:
  • Faktury korygujące in minus i in plus;
  • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
  • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej – NOWE POJĘCIE;
  • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
  • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego – czy musi być taki sam?
  • Korekta in plus – NOWE ZASADY rozliczeń;
  • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
  • Korekta in plus po stronie kupującego – kiedy rozliczanie?
  • Korekta faktury a kody i symbole.
 4. Kurs przeliczeniowy faktur:
  • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
  • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego – zasady rozliczeń;
  • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
  • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe – ryzyko podatkowe;
  • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT – zasada;
  • Przykłady rozliczeń.
 5. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020r.:
  • Kody CN – co oznaczają?
  • PWKiU – kiedy ma zastosowanie?
  • Stawki obniżone a stawka VAT podstawowa – zasady stosowania;
  • Czy kody CN i PKWiU są obowiązkowe na fakturze?
  • Opis faktury a wpływ na stawki VAT.
 6. Mechanizm podzielonej płatności nadal umieszczany na fakturze:
  • Obowiązkowy split payment – zasady stosowania;
  • Konieczny element faktury: „mechanizm podzielonej płatności” – w jakich przypadkach?
  • Sankcje za brak obowiązkowego zapisu;
  • Skutki zapisu na fakturze;
  • Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów;
  • Problemy praktyczne: jak weryfikować kiedy zapis należy stosować, inne brzmienie zapisu a konsekwencje;
 7. Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP.
 8. Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego, tzw. Bała Lista:
  • Rachunek bankowy – czy element konieczny na fakturze?
  • Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie;
  • Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów – konsekwencje podatkowe;
  • Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie – skutki praktyczne.
 9. Zmiany w kasach fiskalnych od 2021 r. e-paragon i kasa on-line:
  • Kolejna grupa wprowadzająca e-paragony od lipca 2021 r.;
  • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów;
  • Dla kogo paragon, a dla kogo faktura?
  • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
  • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
  • E-paragony;
  • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
  • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
  • Przepisy przejściowe – ZMIANY z uwagi na tzw. tarcze antykryzysowe.
 10. Sankcje karne dotyczące faktur – przypadki karania:
  • Zostały wystawione przez podmiot nieistniejący;
  • Stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności;
  • Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
  • Inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
  • Sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.
 11. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych; pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur; pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.); dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14- letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 23 września 2021 r.