Gmina i jej jednostki organizacyjne jako wierzyciel w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 roku

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przekażemy Państwu aktualną wiedzę dotyczącą egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy. Przedstawimy szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Omówimy przebieg postępowania, fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz nowe zasady dotyczące przedawnienia kosztów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmienionymi przepisami oraz nowymi regulacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Uzupełnienie i zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu postępowania i skutecznego egzekwowania należności w gminach i jej jednostkach.
  • Możliwość wyjaśnienia wątpliwości, kwestii problemowych z zakresu postępowania egzekucyjnego po zmianach przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wstępne: 
a) Regulacje prawne dotyczące obowiązków i uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
b) Unormowania zawarte w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
c) Najnowsze zmiany w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
d) Przepisy przejściowe; postępowania egzekucyjne wszczęte przed nowelizacjami i nadal kontynuowane.
e) Akty wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Szczegółowe przedstawienie zmian i nowych regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji istotnych dla wierzyciela:
a) Czynności przedegzekucyjne:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach i ich jednostkach zajmujący się egzekucją administracyjną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 12 sierpnia 2021 r.