Inwentaryzacja 2021 w dobie pandemii koronawirusa (część druga)

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Jednoczesne zgłoszenie się na trzy szkolenia: 15%,

za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Pierwsze spotkanie 17 września Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2021/2022 (część pierwsza)

Na kolejne, ostatnie już spotkanie w Katowicach zapraszamy:

18 listopada: Przygotowanie do zamknięcia roku budżetowego 2021 w jst (cz.3)

Ważne informacje o szkoleniu

Drugie spotkanie w ramach naszego pakietu szkoleniowego szczegółowo wyjaśni, jak powinna przebiegać inwentaryzacja 2021 z uwzględnieniem pandemii koronawirusa. Natomiast 3 część, przedstawi czynności poprzedzające zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz otwarcie roku 2022 w jednostkach budżetowych.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej przewidujemy proponowane szkolenia w formule online.

Przypominam, że mogą Państwo zgłosić się na dowolnie wybrane szkolenie bądź na wszystkie 3 części. Przy jednoczesnym zgłoszeniu na 3 szkolenia otrzymają Państwo rabat. Szczegóły znajdują się poniżej oraz na karcie zgłoszeniowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poszerzenie wiedzy uczestników z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi inwentaryzacji a w szczególności omówienie metod, terminów i częstotliwości inwentaryzacji.
  • Zaprezentowana będzie przykładowa dokumentacja inwentaryzacji, oraz czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, biorąc pod uwagę aspekty związane z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW)
zwiń
rozwiń
Program
  1. Osoby odpowiedzialne w zakresie inwentaryzacji.
  2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu pandemii koronawirusa (np. jak zinwentaryzować składniki majątkowe wykorzystywane w pracy zdalnej czy zajęciach hybrydowych).
  3. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Centra Usług Wspólnych (CUW).
  4. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych (CUW), a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli składników majątkowych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Uwaga! Szkolenie pakietowe. Rabat:

za jednoczesne zgłoszenie się na 3 szkolenia: 15%,
za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 8 października 2021 r.