Odliczenie i korekta podatku VAT. Zmiany oraz nieprawidłowości w stosowaniu przepisów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nowy vat, pod kątem korekty i odliczenia vat-u za 2021 rok. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r

Ważne informacje o szkoleniu

Odliczenie i korekta podatku VAT od lat budzi wiele problemów i niejasności, a liczne zmiany przepisów tylko je potęgują. W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości proponujemy Państwu szkolenie, które ugruntuje wiedzę, niezbędną do prawidłowego stosowania regulacji prawnych w zakresie odliczenia i korekty podatku VAT. Prowadząca w jasny i precyzyjny sposób omówi kwestie dotyczące zarówno planowanych jak i wprowadzanych zmian w zakresie VAT, które mają niebagatelny wpływ na odliczanie i korektę podatku. Ponadto podczas szkolenia zostaną omówione kwestie z zakresu korekty rocznej podatku VAT, weryfikacji współczynnika proporcji i preproporcji. Poruszymy także najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problematyki dotyczącej odliczania oraz korekty podatku VAT po zmianach przepisów z 2021r i 2022r.
 • Przedstawienie zagadnień z zakresu odliczenia podatku naliczonego, terminów, rozliczenia faktur korygujących, odliczenia z wykorzystaniem współczynnika proporcji oraz preproporcji.
 • Wskazanie wpływu na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT.
 • Omówienie problemów dotyczących deklaracji i ewidencji VAT w formie JPK, w tym nowych deklaracji VAT, zasad prowadzenia ewidencji VAT po zmianach.
 • Zdobycie porad i wskazówek, aby móc prawidłowo wykonywać zadania oraz uniknąć błędów i nieprawidłowości, ujawnianych podczas kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT: 

 • Wskazanie katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.

2. Odliczenie podatku naliczonego:

 • Omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi. 
 • Analiza konkretnych przypadków (działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, świadczenia dla pracowników).
 • Określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych.
 • Rozliczenie faktur korygujących.
 • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
 • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

3. Wpływ na odliczenie podatku w kontekście aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT:

 • Faktura do paragonu, a odliczenie VAT – nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.
 • Split payment i jego wpływ na odliczenie VAT.

4. Weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów powinny zostać wdrożone przez szkoły wyższe?
5. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji:

 • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu. Kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • Zasady wyliczania proporcji: Jak ustalić obrót roczny? Czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji? Transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji. Zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

6. Tzw. współczynnik preproporcji:

 • Kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji? Sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytorialnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa.
 • Jak obliczać preproporcję? Czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • Czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
 • Dotacje uwzględniane w obliczeniu preproporcji przez jst.
 • Moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji.

7. Korekta roczna:

 • Weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa.
 • Obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji.
 • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
 • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.

8. Deklaracja i ewidencja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT):

 • Nowe deklaracje VAT – forma składania i zakres danych.
 • Składanie informacji podsumowujących.
 • Zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach.
 • Część ewidencyjna pliku JPK – deklarowanie MPP, GPT, procedury szczególne.
 • Część deklaracyjna pliku JPK – deklarowanie transakcji objętych MPP.
 • Składanie korekt deklaracji.
 • Odpowiedzialność za błędy.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 11 lutego 2022 r.