Opłata skarbowa. Praktyczne problemy z ustalaniem i poborem opłaty. Ostatnie zmiany ustawy, najnowsze interpretacje i orzecznictwo. Elektroniczny tytuł wykonawczy na nieuiszczoną opłatę skarbową

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka opłaty skarbowej zawsze budziła spore kontrowersje i sprawiała problemy, w szczególności kwestie dotyczące jej naliczania, poboru i egzekucji. Po kolejnych zmianach przepisów, w szczególności dotyczących egzekucji administracyjnej materia ta budzi nadal wiele wątpliwości, dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w kompleksowy sposób omówimy najważniejsze zagadnienia związane z opłatą skarbową, jej ustalaniem i poborem w urzędach administracji publicznej w świetle obowiązujących przepisów i w oparciu o aktualne orzecznictwo. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w jst, w sposób jasny i przejrzysty przedstawi wątpliwości związane z tematyką opłaty skarbowej, w szczególności skupiając uwagę na kwestiach związanych z poborem, ze zwolnieniem z opłaty, z pełnomocnictwami czy z elektronicznym tytułem wykonawczym oraz wskaże sposoby ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie przepisów umożliwiających skuteczne domaganie się wniesienia należnej opłaty skarbowej od podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty.
  • Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z ewidencją dochodów z opłaty skarbowej, zwrotami tej opłaty, a także jej egzekucją, w szczególności z wprowadzonym od niedawna elektronicznym tytułem wykonawczym na nieuiszczoną opłatę skarbową.
  • Uzyskanie informacji kiedy należy stosować zwolnienia z opłaty skarbowej.
  • Wskazanie sytuacji, w których najczęściej występują problemy z ustalaniem i poborem opłaty skarbowej.
  • Prowadząca dokona analizy praktycznych problemów dotyczących opłaty skarbowej oraz wskaże sposoby ich rozwiązania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, postanowień przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z poborem opłaty skarbowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólna charakterystyka konstrukcji ustawy o opłacie skarbowej – czyli co wynika z treści samej ustawy, a co z załącznika?

2. Ostatnie zmiany w ustawie o opłacie skarbowej w niektórych sprawach z zakresu budownictwa.

3. Zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy a kwestia poboru opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.

4. Poświadczanie przez pracowników organów administracji publicznej dokumentów za zgodność z oryginałem a problem poboru opłaty skarbowej za takie poświadczenie.

5. Pobór opłaty skarbowej od pełnomocnictw w tym pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwa nie podlegające opłacie i zwolnione z opłaty.

6. Zwolnienie z opłaty skarbowej niektórych pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników pionów podatkowych, obsługujących należności publicznoprawne, a także osób nadzorujących i odpowiedzialnych za likwidację zaległości podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 3 października 2021 r.