Podatek VAT w nieruchomościach w 2022 r., w tym opłata przekształceniowa

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, w trakcie którego prowadząca zapozna uczestników ze zmianami dotyczącymi rozliczenia podatku VAT w nieruchomościach, obowiązującymi od 2022 r. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie kwestii VAT-u w zakresie opłaty przekształceniowej, stawek na media, refakturowania mediów, sprzedaży nieruchomości, usług najmu i zarządzania nieruchomościami, funkcjonowania kas fiskalnych i zasad zapłat, faktury elektronicznej i Krajowego Systemu e-Faktur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie uregulowań prawnych i podatkowych po zmianach dotyczących podatku VAT w nieruchomościach obowiązujących od 2022 r.
  • Zajęcia oparte są na zasadzie: trudność - rozwiązanie trudności, prowadząca obrazuje omawiane kwestie konkretnymi przykładami.
  • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w nieruchomościach.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany od 2022 r.
1. Opłata przekształceniowa a VAT:
a. Charakter opłaty przekształceniowej.
b. Opodatkowanie VAT użytkowania wieczystego sprzed 1.05.2004 r. i po tej dacie.
c. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – zasady.
d. Wyrok TSUE z dnia 25.02.2021 r.
e. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2021 r.
f. Sposób ustalania opłaty przekształceniowej w 2022 r. po wyroku TSUE i interpretacji MF.
g. Podatek VAT z brutto czy netto plus VAT? – problemy praktyczne.
2. Obniżone stawki na VAT na media w 2022 r.:
a. Zasady wynikające z rozporządzenia.
b. Zasady określone w ustawie.
c. Rozliczanie gazu, energii elektrycznej, ciepła.
d. Opłaty za dostawę a opłaty za dystrybucję.
e. Czas obowiązywania rozporządzenia i ustawy.
f. Faktury prognozy, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe – zasady stosowania stawek VAT.
g. Korygowanie faktur – jakie stawki?
3. Refakturowanie mediów a nowe rozporządzenie o stawkach obniżonych na VAT:
a. Pojęcie refakturowania oraz usługi podlegające refakturowaniu, w tym: woda, śmieci i ścieki, energia cieplna, energia gazowa, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne.
b. Media częścią składową usługi najmu, w tym: umowne przenoszenie kosztów mediów – najnowsze ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE.
c. Odsprzedaż mediów odrębną transakcją, w tym: umowne i bezumowne przenoszenie kosztów mediów.
d. Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania najmu i refakturowanych mediów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych, wykonujących zadania zarządzania mieniem, pracownicy wydziałów nieruchomości, zarządcy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 17 maja 2022 r.