Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2021 w jst (część trzecia)

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Jednoczesne zgłoszenie się na trzy szkolenia: 15%,

Za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Ostatnie z trzech spotkań w ramach pakietu dot. inwentaryzacji. Wcześniejsze spotkania we Wrocławiu:

15 września: Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2021/2022
15 października: Inwentaryzacja 2021 w dobie pandemii koronawirusa (cz.2)
 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu trzecie i ostanie spotkanie w ramach naszego pakietu szkoleniowego dotyczącego czynności inwentaryzacyjnych i zamknięcia roku. Tym razem szczegółowo omówimy czynności poprzedzające zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz czynności związane z otwarciem roku 2022 w jednostkach budżetowych.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej przewidujemy proponowane szkolenia w formule online.

Przypominam, że mogą Państwo zgłosić się na dowolnie wybrane szkolenie bądź na wszystkie 3 części. Przy jednoczesnym zgłoszeniu na 3 szkolenia otrzymają Państwo rabat. Szczegóły znajdują się poniżej i na karcie zgłoszeniowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2021 oaz otwarcie roku 2022 w jednostkach budżetowych, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, poprawnego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, oraz odpowiedzialności kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności na poszczególnych etapach i w różnych komórkach organizacyjnych jednostki.
  • Udział w spotkaniu przybliży zasady i wskazówki na temat czynności, które powinny poprzedzać proces zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2021. Przyczyni się też do ugruntowania wiedzy na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie, jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskaże możliwe uproszczenia i sposoby rozwiązania w sytuacjach wynikających z utrudnień związanych ze skutkami COVID - 19.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych za gospodarkę finansową jednostki, w tym za czynności związane z poprawnym zamknięciem roku budżetowego 2021.
  2. Analiza zgodności polityki rachunkowości i ewidencji księgowej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  3. Zasady ogólne otwierania i zamykania oraz ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
  4. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2021 oraz otwarciem roku 2022 – przykładowy harmonogram.
  5. Koszty na przełomie roku 2021/2022.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst oraz Centrów Usług Wspólnych (CUW), a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny, rozliczeń i kontroli składników majątkowych jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Uwaga! Szkolenie pakietowe. Rabat:

za jednoczesne zgłoszenie się na 3 szkolenia: 15%,
za zgłoszenie się na wybrane dwa szkolenia: 10%

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 16 listopada 2021 r.