Śląskie Forum Skarbników. Rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności po wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 roku.

Zapraszamy na kolejne zebranie członków Śląskiego Forum Skarbników.

Ważne informacje o szkoleniu

Celem forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z rozliczaniem opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej.

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:

  • Czy może być nadal stawka 22%VAT za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po wyroku TSUE?
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podatek VAT od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności użytkowanie ustanowione przed 1 maja 2004 roku.
  2. VAT jako zaległość na koncie 225 od przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 roku grunty jst.
  3. VAT jako zaległość na koncie 225 od przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 roku grunty skarbu państwa.
  4. Rb-27zz i rozliczanie opłat za przekształcenie użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 roku grunty skarbu państwa.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo- księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań w zakresie objętym niniejszym szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Dla członków Śląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych osób Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 23 września 2021 r.