Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie prowadzonych operacji finansowych za III kwartał 2021 roku. Podczas zajęć wskażemy prawidłowy sposób sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, dokonywania ich korekty oraz zwrócimy uwagę na terminowość ich składania, a także odbiorców tych sprawozdań. Ekspert, praktyk z wieloletnim stażem pracy w jst, wyjaśni w sposób przejrzysty kwestie problemowe dotyczące sprawozdawczości oraz przedstawi najnowsze zmiany w zakresie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sprawozdawczości, pomoc w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
 • Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości i błędów, na które zwracają uwagę organy kontroli.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne.
 2. Sprawozdawczość budżetowa:
 1. zasady sporządzania sprawozdań budżetowych;
 2. terminy, formy i odbiorcy sprawozdań budżetowych;
 3. korekty sprawozdań;
 4. szczegółowe omówienie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ;
 5. Rb-50, Rb-NDS, Rb- 30S i Rb-34.
 1. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych po zmianach:
 1. podstawowe zasady sporządzania sprawozdań;
 2. rodzaje, terminy i odbiorcy sprawozdań;
 3. korekty sprawozdań;
 4. szczegółowe omówienie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.
 1. Najczęściej występujące nieprawidłowości w składanych sprawozdaniach budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych w ocenie organów kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Księgowa, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Studium Masters of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999r. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.

zwiń
rozwiń