• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym wprowadziła możliwość naliczania rekompensaty podmiotom gospodarczym w razie braku zapłaty należności w terminie, a także obowiązek składania corocznych sprawozdań z praktyk płatniczych. Zapraszamy Państwa na zajęcia, podczas których wyjaśnimy założenia ustawy, najnowsze zmiany w zakresie sprawozdań, jak i praktyczne problemy związane z rozliczaniem dłużników. Omówimy zasady ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem najnowszych zmian, a także przedstawimy zasady oraz konsekwencje prawne i podatkowe ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności: zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia. 
• Przedstawienie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z nową ustawą o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.
• Wskazanie sposobów rozwiazywania trudności dotyczących terminów zapłaty w odniesieniu do przepisów prawnych, orzecznictwa i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. 
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:
• Pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa?
• Pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego.
• Pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy.
• Moment zapłaty przez przedsiębiorcę – NOWE uregulowania.
2. Zmiany w zakresie oświadczenia:
• NOWY wzór oświadczenia, składanego przez dużego przedsiębiorcę.
• Oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę.
• Terminy składania oświadczenia.
• Forma składania oświadczenia.
3. Rekompensata za nieterminowe zapłaty:
• Wzrost rekompensaty z 40 Euro do nawet 100 Euro.
• Przypadki naliczania rekompensaty.
• Kurs przeliczeniowy stosowany do rekompensaty.
• Rekompensata a funkcjonowanie podmiotów publicznych i samorządowych – obowiązek naliczania czy dobrowolność.
• Zaliczanie zapłaty na należność główną, odsetki i rekompensatę – zasady.
• Zasady rozpoznawania przychodu podatkowego i kosztu uzyskania przychodu w przypadku rekompensaty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowych i finansowych, kontroli i audytu w podmiotach publicznych, pracownicy spółek - np. komunalnych, wodociągowych, transportowych, energetycznych i innych, przedsiębiorstw czy spółdzielni mieszkaniowych, a także pracownicy marketingu, działów handlowych, osoby ustalające warunki handlowe transakcji, wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy, odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków, osoby wykonujące przelewy, czy ustalające warunki transakcji we wskazanych podmiotach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 kwietnia 2023 r.