Windykacja, udzielanie ulg i likwidacja należności cywilnoprawnych, stanowiących dochody gmin i jej jednostek organizacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu prawidłowego przeprowadzania i dokumentowania postępowania z zastosowaniem ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Wykładowca omówi m.in.: zmiany w procedurze cywilnej, regulacje dotyczące egzekucji komorniczej, dochodzenie przedawnionych należności, przepisy w zakresie likwidacji nadpłat, czynności i formy dochodzenia należności gminy, sposoby restrukturyzacji należności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie i prezentacja przez eksperta – praktyka zagadnień z zakresu windykacji, udzielania ulg i likwidacji należności cywilnoprawnych.
• Pozyskanie niezbędnej wiedzy, która pozwoli rozwiać wątpliwości i niejasności dotyczące stosowania przepisów, jakie są wymagane od każdego z pracowników organu wierzycielskiego, odpowiedzialnych w jednostce sektora finansów publicznych za właściwą windykacje i stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
1. Omówienie obowiązujących przepisów, mających znaczenie dla windykacji należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego:
a) zmiany w procedurze cywilnej,
b) regulacji dotyczących egzekucji komorniczej, 
c) odsetek i kosztów windykacyjnych od transakcji handlowych.
2. Dochodzenie przedawnionych należności: 
a) Dłużnik - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
b) Dłużnik - przedsiębiorca. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych, podatkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 25 stycznia 2022 r.