Zmiany i problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych JST

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wraz z Zarządem Lubelskiego Forum Skarbników zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych z uwagi na specyfikę często wzbudzają wątpliwości co do prawidłowości ujęcia w nich danych. Porozmawiamy o poszczególnych sprawozdaniach i tym jak właściwie je sporządzić, również na bazie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w tym zakresie w styczniu 2023.
Sprawozdania objęte szkoleniem: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo sprawozdania JSFP w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
2. Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
3. Rodzaje sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych.
4. Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.
5. Błędy i nieprawidłowości w ogólnych zasadach sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
6. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań  - analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem zmian oraz praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:
7. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-50, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S + dodatkowo spra-wozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ.
8. Terminy i zmiany w zasadach przekazywania sprawozdań m.in. nowy odbiorca sprawozdań GUS.
9. Korekty sprawozdań.
10. Pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowości w urzędach jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką będzie wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.
 

zwiń
rozwiń