• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa perspektywa finansowa projektów UE na lata 2021-2027 przyniesie zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zmiany w przepisach dotyczą min. uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz zwiększenia limitu dla projektów, które obligatoryjne objęte zostaną uproszczoną metodą rozliczania. Wprowadzono nowe regulacje dotyczące wymogów stosowania zamówień publicznych czy zasady konkurencyjności. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najnowsze zasady kwalifikowania wydatków w okresie programowania 2021-2027 oraz wskazane zostaną różnice w stosunku do poprzedniego okresu programowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z nowymi warunkami kwalifikowania wydatków projektu w nowej perspektywie 2021-2027.
  • Przedstawienie nowych zasad konkurencyjnego ponoszenia wydatków oraz podstawowych wymogów dotyczących zasad stosowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
  • Przygotowanie uczestników do rozliczania środków pozyskanych w ramach projektów UE w nowej perspektywie 2021-2027.
  • Nabycie umiejętności niezbędnych do aplikowania o nowe środki UE w nowej perspektywie 2021-2027.
  • Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom stosowanie nowych zasad związanych z kwalifikowalnością wydatków, prowadzenie rozliczenia finansowo-księgowego projektu oraz przygotowanie do kontroli projektu.
zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne dotyczące kwalifikowania wydatków w okresie programowania 2021-2027:
1) Rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
2) Rozporządzenie EFS+ – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r.
3) Rozporządzenie EFRR i FS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r.
4) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).
5) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 22 listopada 2022 r.
II. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków:
1) Ramy czasowe kwalifikowania wydatków.
2) Ogólne warunki kwalifikowania wydatków.
3) Rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności.
4) Trwałość projektu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy:

  • osoby zajmujące się realizacją projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym,
  • kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowane osoby,
  • pracowników z urzędów miast i gmin, jednostek budżetowych,
  • przedsiębiorców,
  • mile widziane grupy, zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z UE.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista, zajmujący się rozliczaniem oraz kwalifikowalnością podatku VAT, doradca jednostek samorządowych w zakresie rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 maja 2023 r.