Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Trwają intensywne prace nad wdrożeniem nowych dokumentów programowych w Polsce na lata 2021-2027. Na początku 2021 roku została przygotowana Umowa Partnerstwa i założenia przyszłych Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym zostaną omówione akty prawne oraz główne dokumenty programowe pomocne przy planowaniu aplikowania o dofinansowanie w Nowym Okresie Programowania oraz przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Informacje uzyskane podczas szkoleniu pomogą Państwu usystematyzować wiedzę i odpowiednio wcześnie rozpocząć stosowne przygotowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają aplikować o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych na nową perspektywę.
  •  Potencjalni beneficjenci zostaną przygotowani do samodzielnego składania wniosków w latach 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program

Sesja I

Nowa perspektywa 2021-2027

Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020,

  • Zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027,
  • Budżet UE na lata 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020,
  • Nowy mapa kategorii regionów na lata 2021-2027,
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i wolontariusze z Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 18 letnie doświadczenie trenerskie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 300 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 6 kwietnia 2021 r.