Lista płac czyli prawidłowe rozliczanie składników wynagrodzeń

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do udział w szkoleniu na którym nasz ekspert przedstawi, jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wyjaśni również najczęstsze błędy związane z naliczaniem wynagrodzeń i sposoby ich rozwiązywania oraz wskażemy najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za rażące i za które grożą sankcje karne. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o najnowsze interpretacje, orzeczenia i wyroki sądowe w zakresie naliczania wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Osoby uczestniczące w spotkaniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
  2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
  3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
  4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
  5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy, którzy na co dzień w swej pracy są związani z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 17 sierpnia 2021 r.