Naliczanie wynagrodzeń od 01.01.2022 roku. Składki zus, składka zdrowotna, kwota wolna, ulgi i zwolnienia dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy prawidłowe sposoby dokonywania naliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych, a także uregulowań, jakie wprowadza Polski Ład.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym w nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń i składek ZUS, wprowadzone wraz z przepisami Nowego Ładu. Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta niezwykle wysoko ocenianego przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą m.in. na o składkach zdrowotnych i nowych zasadach ich rozliczania, składkach chorobowych - nowych zasadach ustalania okresu zasiłkowego i liczeniu odsetek za zwłokę w Nowym Ładzie, zmianach w ubezpieczeniach społecznych. Prowadzący wyjaśni zasady rozliczania podatku dochodowego od stycznia 2022 r.; zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń brutto/netto od 01.01.2022r. – w oparciu o zmiany w składce zdrowotnej.

zwiń
rozwiń
Program

I. Nowy Ład – składki ZUS od 01.01.2022 r.
1. EMERYTALNA: emerytura bez podatku/kwota wolna, dodatkowa ulga dla pracujących po 60 roku życia, data złożenia wniosku o emeryturę w Nowym Ładzie, data rozwiązania stosunku pracy, czy wystawiać ZUS Rp-7? OFE – co wybrać: ZUS czy IKE?
2. RENTOWA: kiedy najlepiej składać wniosek o rentę, Rp-7 do renty – czy wystawiać? Kwota wolna od podatku w Nowym Ładzie.
3. CHOROBOWA: zmiany od 01.01.2022 r. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia, nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego, ponowne ustalenie podstawy wymiaru, odsetki za zwłokę w Nowym Ładzie, korekty deklaracji rozliczeniowych w Nowym Ładzie, szpital – wysokość zasiłku chorobowego.
4. ZDROWOTNA: brak możliwości odliczenia 7,75%, obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki, zmiana składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – podstawa obliczenia, minimalna wysokość składki, terminy na opłacanie/rozliczenie składki, składki po terminie – a prawo do zasiłku chorobowego.
II. Nowy Ład – zmiana w podatkach od 01.01.2022 r.
1. Kwota wolna od podatku – podniesienie jej z 8 000 zł. do 30 000zł.
2. Drugi próg podatkowy – podniesienie go z 85 528 zł do 120 000zł.
3. Ulga dla klasy średniej: dla kogo, według jakiego wzoru, na wniosek? Kilka umów – a ulga. Dopłata do podatku w rozliczeniu rocznym.
4. Pracownicy i zleceniobiorcy – ulga dla osób, które ukończyły 60 rok życia.
5. Związki zawodowe – odliczanie składek.
III. Wynagrodzenia w Nowym Ładzie – po zmianach od 01.01.2022 r.
1. Wynagrodzenie brutto – netto po zmianach od 01.01.2022r. – w oparciu o zmiany w składce zdrowotnej.
2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
3. Choroba pracownika – wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po zmianach w Nowym Ładzie.
4. Rezygnacja na wniosek pracownika ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
5. Odliczanie składki na związki zawodowe.
6. Przykładowa lista płac po zmianach.
IV. Konsultacje z trenerem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w ZUS, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 lutego 2022 r.