Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy prawa pracy przewidują cały szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, z których pracujący rodzice mogą korzystać już od momentu stwierdzenia stanu ciąży, przez okres dzieciństwa, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności (np. urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko). To nie tylko uprawnienia dotyczące kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (np. zmiana warunków pracy, przerwy na karmienie), urlopy związane z rodzicielstwem (tj. urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy), ale także różne formy zwolnienia od pracy (np. tzw. urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat, badania lekarskie), czy szczególne formy i zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego. Status rodzica może w sposób istotny wpływać na sposób organizacji pracy, wymuszając na pracodawcy określone zmiany w tym zakresie, np. zakaz zatrudniania w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, wyjazdów w delegacje. Stosunek pracy pracujących rodziców podlega szczególnej ochronie trwałości, z czym wiążą się również specyficzne uprawnienia w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia pracownika posiadającego ten status. Te wszystkie kwestie zostaną szczegółowo omówione na proponowanym Państwu szkoleniu na podstawie licznych przykładów praktycznych.

Program szkolenia uwzględnia zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnik dowie się m.in.:

Czy umowa o pracę, zawarta z kobietą w ciąży może zostać uznana za nieważną?
Czy rolę zaświadczenia potwierdzającego stan ciąży może pełnić e-ZLA „ciążowe” (kod B)?
Czy zwolnienia na badania w okresie ciąży muszą być usprawiedliwiane zaświadczeniem lekarskim?
Czy ochrona z art. 177 KP ma zastosowanie w przypadku, gdy ciąża skończyła się poronieniem?
Czy pracownica, która zaszła w ciążę po zawarciu z pracodawcą porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę może powołać się na ochronę z art. 177 KP?
Do jakiego terminu pracownica powinna złożyć oświadczenie o błędzie uchylając się w ten sposób od rozwiązania przez siebie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub w trybie porozumienia stron?
Jak liczyć upływ 3-go miesiąca ciąży, który powoduje wydłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu?
Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)?
W jakich sytuacjach możliwa jest zmiana warunków umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy?
Jakie roszczenia przysługują pracownikowi zwolnionemu z pracy w okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
Jak uregulowana została sprawa prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym?
W jakich sytuacjach i na jakich zasadach pracodawca powinien dostosować warunki zatrudnienia kobiety w ciąży i kobiety karmiącej?
Czy w regulaminie pracy należy zamieścić wykaz prac wzbronionych kobietom, jeżeli pracodawca w ogóle nie zatrudnia kobiet?
Czy kobieta w ciąży oraz karmiąca korzystają z dwóch różnych tzw. przerw monitorowych?
Czy będąca w ciąży prezes zarządu może pracować w godzinach nadliczbowych?
Na jakich zasadach pracownica może podzielić się urlopem macierzyńskim z ojcem dziecka lub innym członkiem najbliższej rodziny?
Na jakich warunkach udzielany jest „adopcyjny urlop macierzyński”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Stwierdzenie stanu ciąży orzeczeniem lekarskim (art. 185 KP) i jego następstwa.
2. Obowiązek zwolnienia na badania lekarskie pracownicy w ciąży.
3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w okresie ciąży (art. 177 KP):

 • wydłużenie terminowej umowy do dnia porodu,
 • zakaz wypowiadania umowy po pracę,
 • wycofanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę przez ciężarną pracownicę oraz pracodawcę,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po sądowym przywróceniu do pracy (art. 47 i 57 KP),
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów terminowych (art. 50 KP),
 • ochrona przed zwolnieniem z powodu wydłużającej się nieobecności w pracy (art. 53 KP).

4. Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym (art. 176 KP).
5. Zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią.
6. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka:

 • możliwość skorzystania przez matkę dziecka,
 • w jakim terminie należy wykorzystać urlop okolicznościowy?

7. Zasady korzystania z przerwy na karmienie dziecko piersią (art. 187 KP):

 • czy konieczne jest zaświadczenie o potrzebie karmienia?
 • czy praca podczas niewykorzystanej przerwy powoduje powstanie nadgodzin?

8. Warunkowa praca kobiety ciężarnej i karmiącej (art. 148 i 178 KP):

 • zatrudnianie w porze nocnej,
 • delegacje,
 • praca w systemach czasu pracy przewidujących wydłużenie dobowego wymiaru ponad 8 godzin,
 • przerywany system czasu pracy.

9. Wniosek o pracę zdalną (art. 1421 KP).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące obsługą kadrową jednostek publicznych i przedsiębiorstw, pracownicy firm outsourcingowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową różnych instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 14 lipca 2022 r.