Trzynastka za 2021 rok. Abc rozliczeń od podstaw

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane aktualne informacje na temat zasad rozliczania dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 rok od podstaw wraz z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz pełnej ewidencji księgowej naliczanej trzynastki. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z najistotniejszymi problemami praktycznymi, obowiązującymi przepisami oraz aktualnym orzecznictwem związanym z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo. Spotkanie pozwoli na ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pracownicy uprawnieni do „trzynastki”.
 2. Warunki nabycia prawa do „trzynastki”.
 3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 4. Pojęcie „przepracowania” i nieobecności w pracy.
 5. Pozbawienie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 6. Zasady naliczania wysokości „trzynastki”.
 7. Wyliczanie wysokości „trzynastki”.
 8. Termin wypłaty „trzynastki.
 9. Ulga dla klasy średniej a „trzynastka”.
 10. Pełna ewidencja księgowa – 2021/2022 rok.
 11. Dokumentacja a „trzynastka”.
 12. Zdarzenia szczególne związane z „trzynastką” – np. zgon pracownika, korekta PPK itd.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac, główni księgowi, osoby odpowiedzialne za wypłatę wynagrodzeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL. 

zwiń
rozwiń