Zmiany i bieżące zagadnienia prawa pracy

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

W okresie stanu epidemii wprowadzono wiele regulacji prawnych, które mają na celu z jednej strony skuteczne przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, z drugiej strony ułatwić funkcjonowanie zakładów pracy w tym trudnym dla pracodawców okresie. W ostatnim czasie stopniowo otwarto poszczególne sektory gospodarki co spowodowało, że przed pracodawcami pojawiły się nowe wyzwania w zakresie stosowania przepisów prawa pracy. Z jednej strony bowiem pracodawcy cały czas działają w obostrzeniach „antycovidowych”, z drugiej jednak strony częściowo wracają do pracy w trybie sprzed pandemii.

W pierwszej części szkolenia omówione zostaną bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć.

W drugiej części szkolenia przekażemy uczestnikom wiedzę niezbędną do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom w dziedzinie bhp.

W trzeciej części trener zasygnalizuje planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej oraz nową instytucję sygnalisty, którą podmioty sektora publicznego będą zobowiązane wdrożyć, a także zmiany w zakresie kontroli trzeźwości w miejscu pracy oraz nowe uprawnienia PIP w zakresie kontroli umów cywilnoprawych

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie najnowszych zmian w obszarze prawa pracy – również tych planowanych.
 • Nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w samorządzie.
 • Poznanie właściwej praktyki w zakresie kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu nowych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany w prawie pracy 2020/2021 r.

 1. Zagadnienia prawa pracy objęte szczególną kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r.
 2. Problematyka świadczenia pracy przez pracownika w okresie izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny – dokumentowanie, dopuszczalność udzielenia urlopu wypoczynkowego, badania kontrolne.
 3. Rozszerzenie uprawnień dla pracowników socjalnych – zmiany w dodatku z tyt. pracy w terenie, dodatkowym urlopie wypoczynkowym.
 4. Zasiłek opiekuńczy wynikający ze specustawy dot. przeciwdziałania Covid-19 oraz rozporządzenia – dopuszczalny okres, niezbędna dokumentacja, podmioty uprawnione.
 5. Prawidłowe oznaczenie zleceniodawcy jako strony umowy zlecenia realizowanej na rzecz urzędu/jednostki organizacyjnej.
 6. Przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 7. Sporządzanie umowy na zastępstwo w świetle wyjaśnień UODO z 10.09.2020 r. w sprawie podawania nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo.
 8. Zmiany zasad udzielania pracownikowi zwolnienia w związku z oddaniem krwi lub jej składników.
 9. Pracodawca wobec powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – przetwarzanie informacji o fakcie zaszczepienia się pracownika, dopuszczalność różnicowania uprawnień pracowniczych w zależności od tego, czy pracownicy poddali się szczepieniu.
 10. Nowe wykroczenia w prawie pracy w zakresie nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych oraz niedokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 11. Zawieszenie tzw. domniemania doręczenia w prawie pracy.
 12. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 13. Zasady wyznaczania dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2021 r.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych w szczególności pracownicy działów kadr i płac, kadra kierownicza, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 24 sierpnia 2021 r.