Nowe zadania i uprawnienia w zakresie kontroli nacisku osi napędowej pojazdu po zmianach przepisów ustaw: o drogach publicznych i prawo o ruchu drogowym

Ważne informacje o szkoleniu

W proponowanym spotkaniu przedstawione zostaną uczestnikom nowe zadania i uprawnienia pracowników zarządców dróg i pracowników Straży Gminnych/Miejskich wynikających ze zmienionych przepisów Ustawy o drogach publicznych i Ustawy prawo o ruchu drogowym. Omówione zmiany w zakresie zasady sytuowania znaków drogowych B-19 i E-15. Uczestnicy poznają nowe uprawnienia dotyczące kontroli pojazdów w zakresie nacisku osi pojazdu. Przedstawiony zostanie zakres i sposób przeprowadzania kontroli. Omówiona zostanie procedura nakładania kar, w niektórych przypadkach w wysokości nawet do 20 000 zł.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników spotkania z:

 • nowymi przepisami w zakresie możliwości wprowadzania ograniczeń w poruszaniu się pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 t.;
 • procedurą kontroli pojazdów w zakresie kontroli nacisków osi;
 • procedurą nakładania sankcji karnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wyrok z dnia 21 marca 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE - C-127/17.
 2. Omówienie dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie poruszania się po drogach pojazdów o nacisku osi pojedynczej napędowej 8 t, 10 t, 11,5 t.:
  • dotychczasowe oznakowanie dróg określające maksymalny nacisk osi pojedynczej napędowej,
  • wykaz zezwoleń uprawniających do poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych.
 3. Nowe zapisy ustawy o drogach publicznych w zakresie poruszania się po drogach pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
 4. Możliwe zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t lub 8 t.
 5. Zasady wprowadzania zakazów ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t lub 8 t.
 6. Nowe znaczenie znaków drogowych B-19 i E-15 i zasady ich umieszczania na drogach.
 7. Nowe rodzaje zezwoleń uprawniających do poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych.
 8. Nowe zadania i uprawnienia Strażników Straży Gminnych/Miejskich i pracowników zarządców dróg do kontroli pojazdów w zakresie nacisków osi.
 9. Urządzenia służące do kontroli nacisków osi pojazdów i sposób ich użytkowania: rodzaje wag i miejsca do przeprowadzania kontroli.
 10. Sposób i zasady przeprowadzania kontroli pojazdów w zakresie nacisków osi.
 11. Protokół kontroli i wyniki kontroli – procedura sporządzania i dalszego postępowania:
  • kontrola pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kontrola pojazdu zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Uprawnienia do nakładania kar i wysokość kar: wyłączenia z odpowiedzialności oraz procedura odwoławcza.
 13. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, miast i miast na prawach powiatu, szczególnie osoby zajmujące stanowiska w wydziałach dróg, transportu i komunikacji, zarządcy dróg oraz pracownicy straży gminnych i miejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w tematyce prawa transportowego, wieloletnie doświadczenia pracy w urzędach nadzoru i kontroli w zakresie przewozów drogowych i ruchu drogowego. Wieloletni instruktor szkolący pracowników i funkcjonariuszy służb kontrolnych w kraju i za granicą z zakresu prawa transportowego, przewozu towarów niebezpiecznych, czasu pracy kierowców. Wykładowca i prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla kierowców i przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej. Problematyką związaną z ochroną dróg przed degradacją spowodowaną ruchem pojazdów przeciążonych zajmuje się od 2003 roku współpracując w tym zakresie z różnymi urzędami i instytucjami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 14 kwietnia 2021 r.