Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkujących

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Szkolenie polecamy przede wszystkim początkującym archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad prawidłowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej, niezbędnej na stanowisku archiwisty. Prowadząca przedstawi min. istotne kwestie dotyczące instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury rozliczania się z dokumentacją nieprzydatną w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.
  • Uzyskanie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.
  • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.
  • Możliwość konsultacji ze specjalistą oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawowe przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją.
  2. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt (zakładanie i prowadzenie teczek rzeczowych, rejestrowanie spraw w spisach spraw i nadawanie znaku sprawy oraz prawidłowe opisywanie teczek).
  3. Porządkowanie dokumentacji przez pracowników przekazujących akt spraw zakończonych. Porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy akt.
  4. Zakładanie i prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego.
  5. Zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej (opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia).
  6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nowych pracowników realizujących zadania archiwisty, szczególnie samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, SP ZOZ-ów, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada 2022r.