Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, realizacja przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w zatrudnieniu pracowników. Dostępne miejsca pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Nie tak dawno w życie weszła przepisy o dostępności, w związku z tym proponujemy państwu szkolenie, które rozwiąże najważniejsze problemy związane z zapewnieniem dostępności z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników i dostępnych miejsc pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą zapewniać dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną nie tylko z poziomu obsługi klientów, interesantów –ale mają także obowiązek zapewniania jej w procesie zatrudniania i tworzenia miejsc pracy. Na szkoleniu przedstawione zostaną najważniejsze elementy dostępności w tworzeniu dostępnych miejsc pracy pod kątem likwidacji barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych, cyfrowych oraz tworzeniu procedur w zatrudnianiu pracowników ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. Szkolenie oprócz części wykładowej będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń, pracy grupowej, wykonywanych przez uczestników pod okiem trenerów. Podczas szkolenia zostaną omówione case study, wykorzystane zostaną interaktywne metody – quizy, filmy edukacyjne, ćwiczenia grupowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy dotyczącej tworzenia dostępnych miejsc pracy w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Przeprowadzenie analizy poszczególnych obszarów dostępności: architektonicznej, komunikacyjno- informacyjnej w procesach zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
• Przygotowanie oraz weryfikacja procedur związanych z zapewnieniem dostępności miejsca pracy.
• Rozwiązania dostępnościowe w miejscu pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. osób z niepełnosprawnościami.
• Wskazanie nieprawidłowości i poznanie rozwiązań, mających na celu ich likwidację.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w procesach zatrudnienia, a także narzędzi i metod wprowadzania racjonalnych usprawnień w miejscu pracy.
• Weryfikacja planu zapewniania dostępności pod kątem dostępności procesów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
• Zdobycie wiedzy na temat źródeł finansowania dostępności i likwidacji barier w miejscu pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności w procesie zatrudniania pracowników – tworzenie dostępnych miejsc pracy.
2. Obszary dostępności – architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa.
3. Procedury w procesie wdrażania dostępności w miejscu pracy, w tym procedury rekrutacji, procedury ewakuacji pracowników i inne.
4. Aspekty prawne w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.
5. Racjonalne usprawnienia stosowane w miejscu pracy.
6. Aspekty finansowe w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością jednocześnie jako szansa na wdrożenie dostępności.
7. Dostępny proces rekrutacji.
8. Źródła finansowania rozwiązań dostępnościowych.
9. Dobre praktyki – dostępność w zatrudnianiu pracowników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za procesy kadrowe, pracownicy kadr, działów personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 lutego 2022 r.