Jak wdrożyć w instytucjach dyrektywę o sygnalistach? Wewnętrzne kanały zgłoszeń a procedury zgłaszania nieprawidłowości i postępowania wyjaśniające na przykładowych wzorach

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii tzw. dyrektywy o sygnalistach, państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do 17 grudnia 2021 r. W celu przygotowania się do jej implementacji oraz poznania i sprawdzenia narzędzi, umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości w swojej jednostce proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu. Prowadząca spotkanie, w sposób przystępny wyjaśni obowiązujące obecnie przepisy oraz wskaże, jak należycie przygotować się do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach. Omówimy także zadania i wyzwania, stojące przed podmiotami publicznymi, dotyczące przygotowania się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz wskaże narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z konieczności realizacji przepisów Dyrektywy o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 • Zaprezentujemy problematykę regulacji prawnych z zakresu tematyki sygnalistów w Polsce. 
 • Omówimy wytyczne, obejmujące przepisy antykorupcyjne dla administracji publicznej oraz zasady postępowania dla urzędników.
 • Wskażemy dokumentację niezbędną przy pełnieniu funkcji sygnalisty. Przedstawimy właściwą politykę ochrony i inne istotne dokumenty.
 • Na przykładowych wzorach zaprezentujemy problemowe zagadnienia procedur.
 • Podpowiemy, w jaki sposób skłonić pracowników do zmiany postrzegania zgłoszeń o nieprawidłowościach w jednostce.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Kim jest sygnalista?

 • omówienie na przykładach,
 • jakie naruszenia kwalifikują się do zgłoszenia?

2. Które podmioty zobowiązane są do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń i stosowania dyrektywy:

 • co ze zwolnieniem z obowiązku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniających mniej niż 50 pracowników?
 • co ze zwolnieniem z obowiązku innych podmiotów, zatrudniających mniej niż 50 pracowników?

3. Jakie przepisy obowiązują aktualnie w Polsce a dotyczą sygnalistów?
4. System zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach publicznych.
5. Jak przygotować się do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości?
6. Zgłoszenie nieprawidłowości i naruszeń, zawiadomienie i jego elementy. Dane osobowe sygnalisty. Co z anonimami?
7. Proces a procedura (niezbędne elementy procedury):

 • omówienie koniecznych elementów procedury i ich etapów,
 • przykładowe wzory procedury zgłaszania nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w tym jst i ich jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 3 października 2021 r.