• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych

Program i karta zgłoszenia

 Szkolenie w godzinach I dnia: 10:00 - 15:00

 Kolejne dni 9.30 - 14.30

Ważne informacje o szkoleniu

W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników.
Każdego dnia dodatkowa godzina konsultacji, w zależności od potrzeb uczestników.
Czterodniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem kwalifikacyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
  • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
  • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 25 kwietnia 2023 r.
1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją: (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej).
2. Słowniczek kancelaryjno-archiwalny (podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne):
• archiwum zakładowe – składnica akt;
• koordynator czynności kancelaryjnych – archiwista zakładowy;
• materiały archiwalne – dokumentacja niearchiwalna; 
• system kancelaryjny dziennikowy- system kancelaryjny bezdziennikowy;
• rejestr korespondencji – rejestr kancelaryjny; 
• rodzaje dokumentacji współczesnej itp.
3. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
4. Różnice i podobieństwa między archiwum zakładowym a składnicą akt.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnione zwłaszcza w JST i publicznych instytucjach i podmiotach (referentów, inspektorów); pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych; personel odpowiedzialny za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne); osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych; osoby zatrudnione w podmiotach prywatnych odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o okresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice ul. Moniuszki 7 III p.

Cena: 1390 PLN netto/os. UWAGA! Rabat 100 zł przy zgłoszeniu do 31.03.2023 r. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.