Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz dane otwarte

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli uczestnikom zapoznać się z informacjami na temat nowelizacji ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz wskazanie właściwych trybów postepowania wynikających z nowych regulacji prawnych. Podczas szkolenia zostanie wskazana zarówno sama nowelizacja ustawy jak i stan prawny, jaki zaistnieje w sytuacji, w której TK uzna przepisu UDIP za niekonstytucyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dostępu do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji nowych regulacji prawnych wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia br. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
• Istnieje wiele przesłanek by sądzić, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie pytanie I Prezes SN wskazując, że przepisy UDIP nie są zgodne z Konstytucją. Tym istotniejsze jest dobre poznanie ponownego wykorzystania informacji publicznej- jako prawdopodobnie już niedługo najpopularniejszego instrumentu pytania administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przewidywane konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie UDIP?
Jakie konsekwencje jawnościowe mogą czekać samorządy w związku z orzeczeniem.
2. Centralny Rejestr Umów- kogo dotyczy i co tam trzeba będzie wpisywać (zwłaszcza po orzeczeniu TK)
3. Dalsze wykorzystywanie informacji publicznej uzyskane w trybie UDIP.
4. Przedmiot regulacji ustawy o danych otwartych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
5. Relacja przepisów ustawy do innych regulacji prawnych:
a. Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
b. RODO.
c. KPA.
6. Najważniejsze pojęcia ustawy:
a. anonimizacja, 
b. dane badawcze,
c. dane dynamiczne,
d. dane o wysokiej wartości,
e. dane prywatne.
7. Podmioty zobowiązane do stosowania regulacji, wyłączenia.
8. Podmioty uprawnione- komu przysługuje wniosek

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, autor publikacji we Wspólnocie na temat kwestii ustrojowych, ochrony danych osobowych oraz zagadnień dostępu do informacji publicznej. Uczestnik konferencji branżowych, uczestnik oraz moderator na konferencjach i szkoleniach dotyczących organizacji samorządu, autor porad i komentarz praktycznych w CH Beck, SIP LEGALIS. Inspektor Ochrony Danych w samorządzie terytorialnym. Zainteresowania prawne: prawo samorządowe, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej. Posiada 11 lat doświadczeń w zakresie szkoleń dla samorządu terytorialnego. Do mocnych stron szkolenia należy łatwość przekazu, zrozumiały język, spora ilość przykładów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 grudnia 2021 r.