Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach których przedmiotem jest zapoznanie uczestników z przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia omówimy w jaki sposób stosować te przepisy równocześnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podczas zajęć wskażemy standardy prawne otwierania danych, porównamy tryby zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy o tym, jak stosować nową ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
• Poznanie standardów prawnych otwierania danych.
• Pozyskanie wiedzy o specyfice trybów zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
• nowa ustawa, nowe obowiązki.
2. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej:
• różnice w regulacjach prawnych.
3. Otwarte dane i inne podstawowe pojęcia na gruncie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego z zestawieniu z regulacjami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej.
4. Informacja sektora publicznego a informacja publiczna:
• nowa ustawa sprzyja „obchodzeniu” przepisów udip.
5. Otwarte dane:
• tryby zapewniania dostępu do informacji.
6. Zakres podmiotowy:
• kto ma otwierać dane, kto i jak może skorzystać z zapewnionego dostępu.
7. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
• jakich informacji nie można „otwierać”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, osoby zaangażowane w otwieranie danych, pełnomocnicy ds. otwartości danych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP, osoby odpowiedzialne ze anonimizację danych, osoby odpowiedzialne ze organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii radców prawnych, wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykładowca wyższych uczelni. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 13 stycznia 2022 r.