Otwarte formaty danych i ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których nowe zagadnienia, jakim są obowiązki dla JST w związku z wejściem w życie Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie nowych obowiązków nałożonych na JST w związku z wejściem w życie ustawy o otwartych formatach danych. 
• Przedstawione zostaną zasady rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co to są otwarte formaty danych? 
2. Jakie obowiązki na JST nakłada nowa ustawa. 
3. Co powinna zawierać „zakładka ponowne wykorzystanie informacji publicznej” na BIP? 
4. Zasady udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania. 
5. Dane badawcze, dane dynamiczne i dane o wysokiej wartości. 
6. Procedura rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania informacji publicznej. 
7. Oferta i jej elementy. 
8. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania. 
9. Zasady ustalania kosztów udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania na wniosek. 
10. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych – czy muszą być w JST czy nie?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za realizację przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, osoby zaangażowane w otwieranie danych, pełnomocnicy ds. otwartości danych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie BIP, osoby odpowiedzialne ze anonimizację danych, osoby odpowiedzialne ze organizację wnioskowych trybów zapewniania dostępu do informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych, Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, K.p.a. i informacji publicznej; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń; Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 11 lutego 2022 r.