Plan zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Analiza, modyfikacja oraz monitoring wdrażania dostępności.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynatorzy ds. dostępności mają za zadanie opracować plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Plan ten powinien zawierać poszczególne etapy wdrażania rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jednostki są zobligowane do aktualizacji przyjętych planów, a także monitorowania jego wdrażania. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu powyższe zagadnienia w praktyczny i przejrzysty sposób zostaną wyjaśnione. Szkolenie oprócz część wykładowej będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń czy pracy grupowej, wykonywanych przez uczestników szkolenia pod okiem trenera. Podczas zajęć zostaną omówione case study – przykłady planów zapewniania dostępności oraz ich aktualizacja, narzędzia do monitorowania itp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie kompetencji przygotowania planu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Przeprowadzenie autoanalizy poszczególnych obszarów dostępności: architektonicznej, komunikacyjno- informacyjnej.
• Sprawdzenie dotychczasowych planów zapewnienia dostępności.
• Wskazanie nieprawidłowości i poznanie rozwiązań.
• Nabycie umiejętności przygotowania i aktualizacji planów zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Zdobycie wiedzy na temat narzędzi i metod przygotowania planu czy służących do monitorowania planu zapewniania dostępności.
• Możliwość weryfikacji przygotowanego planu zapewniania dostępności.

zwiń
rozwiń
Program

1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności – identyfikacja podmiotów, które powinny plan sporządzić.
2. Zadania koordynatora w przygotowaniu planu zapewnienia dostępności.
3. Zakres dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, jaką musi objąć plan wraz z procedurami.
4. Dostęp alternatywny – omówienie wyjątkowych sytuacji zastosowania.
5. Narzędzia do przygotowania planu – audyt dostępności.
6. Jak sporządzić plan?
• Elementy planu zapewniania dostępności.
• Informacje, które muszą zostać ujęte w planie.
• Odpowiedzialność za wdrażanie planu.
7. Terminy sporządzenia planu.
8. Źródła finansowania rozwiązań dostępnościowych.
9. Aktualizacja planów działania.
10. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 stycznia 2022 r.