Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w firmie i w spółce

Zapraszamy na dedykowane archiwistom dotyczące dokumentacji elektronicznej i platformy EPUAP2.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w formie praktycznych warsztatów, podczas których Uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę w zakresie wykorzystania Platformy EPUAP2 – począwszy od założenia konta, poprzez odbieranie i wysyłanie dokumentów, odpowiadanie na wiadomości, przesyłanie pism według właściwości oraz adresowanie. Podczas zajęć przedstawione zostaną zagadnienia w zakresie administrowania EPUAP2 oraz rozwiązywania praktycznych problemów jakie pojawiają się w trakcie korzystania z Platformy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy z zakresu obsługi Platformy EPUAP2 oraz podniesienie kompetencje w zakresie obsługi tego sytemu oraz wskazanie sposobów rozwiązywania problemów z jakimi możemy się spotkać w trakcie obsługi Platformy EPUAP2.

zwiń
rozwiń
Program

I. Elektronizacja obiegu dokumentacji a EPUAP2:
1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie elektroniczna skrzynka podawcza.
2. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany.
3. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
4. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
II. ePUAP2 – platforma w praktyce:
1. Widok ekranu spraw i opis sprawy.
2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane.
3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych.
4. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza.
5. Odbieranie dokumentów.
6. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu.
7. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie).
8. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu.
9. Wysyłanie dokumentów.
10. Przenoszenie dokumentów między skrytkami.
11. Przekazywanie dokumentów wg właściwości.
12. Sporządzanie kopii roboczej.
13. Przeglądanie raportów.
14. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, podpis zaufany).
15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji.
III. ESP – Operacje: Operacje na składzie: Ustawienia i zarządzanie składem. Tworzenie nowego składu. Usuwanie i eksport składu. Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie. Ustawianie powiadomień z poziomu składu. Ustalanie preferowanych składów.
IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”:
1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji: Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice. Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie. Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta.
2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora).
V. Panel „Administrowanie” (W związku z ochroną danych osobowych, ten moduł realizowany jest tylko w formie nagrania). Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe). Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby obsługujące Platformę EPUAP2 w firmach/spółkach, osoby przygotowujące się do przejęcia obsługi, administratorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. + 23% VAT. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 27 stycznia 2022 r.