Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla organu wykonawczego w roku 2021

Zapraszamy Państwa na szkolenie z przygotowania raportu o stanie JST oraz wotum zaufania dla organu wykonawczego.

Ważne informacje o szkoleniu

To już trzeci raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jaki muszą przygotować organy wykonawcze. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele kwestii co do jego zawartości, debaty nad raportem i głosowania wotum zaufania pozostaje problematycznych. Dodatkowo w 2021 r. po raz kolejny na procedury związane z rozpatrywaniem raportu mają ograniczenia związane z COVID-19. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu które pomoże rozstrzygnąć dylematy z tym związane, zwłaszcza że przeprowadzone będzie ono przez trenera, który od samego początku funkcjonowania instytucji raportu przeprowadził już wiele szkoleń na temat.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do opracowania i rozpatrzenia raportu o stanie JST zgodnie z wymogami ustawowymi.
• Zapoznanie z praktyką powstałą na gruncie pierwszych raportów o stanie JST.
• Umiejętność prawidłowego przeprowadzenia procedury wotum zaufania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie - raport i wotum zaufania jako nowości ustrojowe z wieloma znakami zapytania.
2. Zakres raportu o stanie JST:

• Relacja raportu do innych dokumentów powstających w związku z realizacją obowiązków informacyjnych organu wykonawczego.
• Przedmiot raportu - zakres merytoryczny zależnie od szczebla samorządu terytorialnego.
3. Raport w świetle doświadczeń z 2019 i 2020 r.:
• Opracowanie raportu poza urzędem.
• Procedury wewnętrzne opracowania raportu.
• Błędy obniżające komunikatywność, zrozumiałość i przystępność raportu.
• Źródła dobrych praktyk do sporządzenia raportu.
4. Przygotowanie i procedura rozpatrywania raportu z uwzględnieniem ograniczeń w związku z COVID-19:
• Postępowanie z raportem przed sesją.
• Udział mieszkańców w debacie a zdalny tryb obradowania.
• Debata nad raportem a zdalny tryb obradowania.
5. Wotum zaufania i nieudzielenie wotum zaufania w świetle dotychczasowego orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych:
• Wotum zaufania a absolutorium podobieństwa i różnice.
• Wymogi ustawowe głosowania „nad udzieleniem wotum zaufania”.
• Forma i treść uchwały w sprawie wotum zaufania w świetle rozbieżności występujących w praktyce.
• Skutki nieudzielenia wotum zaufania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący Rad, sekretarze, radni, pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący organy JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. W latach 2018 i 2020 przeprowadził kilkanaście szkoleń na temat raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego z udziałem kilkuset sekretarzy, pracowników samorządowych i członków organów jst. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 19 kwietnia 2021 r.