Realizacja audytu dostępności w instytucji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w szkoleniu umożliwi zapoznanie się z obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi dostępności. Uczestnicy dowiedzą się, jakie warunki muszą zostać spełnione w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności komunikacyjno-organizacyjnej oraz dostępności stron internetowych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również dobre praktyki, wskazujące sposoby zagwarantowania dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego sporządzenia audytu dostępności w instytucji.
  • Przygotowanie jednostki do zapewnienia dostępności w obszarach dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej czy cyfrowej.
  • Nabycie umiejętności samodzielnej identyfikacji barier, które mogą uniemożliwić osiągnięcie wymaganego standardu dostępności dla danej instytucji publicznej.
  • Uczestnicy biorący udział w szkoleniu:
  • utrwalą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zapewniania dostępności,
  • samodzielnie ocenią, w jakim zakresie ich instytucja spełnia wymogi dotyczące zapewniania dostępności,
  • zyskają świadomość znaczenia redukcji barier oraz będą w stanie stworzyć plan działania instytucji w celu zapewnienia wymaganego poziomu dostępności.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przeprowadzenie analizy dostępności/ audytu dostępności w jednostce w celu należytego przygotowania się do sporządzenia raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Analiza stanu dostępności w jednostce z zakresu dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej w kontekście minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.
3. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności architektonicznej budynków.
4. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności komunikacyjno-organizacyjnej.
5. Przegląd uwarunkowań prawnych odnoszących się do dostępności strony internetowej.
6. Zasady przeprowadzania, odbierania oraz wdrażania audytów dostępności:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, koordynatorzy ds. dostępności, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, audytorzy wewnętrzni, osoby, które będą odpowiadać za stworzenie raportu o dostępności w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, koordynator projektów oraz inżynier oprogramowania z ponad 15- letnim doświadczeniem, głównie w sektorze innowacji i nowych technologii. Twórca międzynarodowej sieci pozaformalnych punktów edukacji programistycznej pn. GO_PRO!. Założyciel i prezes 1+1 Spółdzielni Socjalnej, która zajmuje się przede wszystkim analizą dostępności stron internetowych, aplikacji, urządzeń technicznych. Autor licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania kompetencji cyfrowych oraz nauczania osób z niepełnosprawnościami. Posiada ponad 15 000 godzin doświadczenia trenerskiego, w tym ponad 400 godzin doświadczenia w szkoleniach odnoszących się do dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 7 czerwca 2021 r.