Wykonywanie kontroli realizacji zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kontrola wykorzystanej dotacji

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie podczas którego zajmiemy się kwestiami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zostaną poruszone nie tylko zagadnienia dotyczące realizacji zadań ale przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem kontroli oraz wykorzystaniem dotacji uzyskiwanych z budżetu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.
  • Omówienie czynności kontrolnych oraz prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Dostępność usług określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  2. Rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań określonych w ustawie - organizacja i finansowanie.
  3. Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego kontroli realizacja zadań.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do  30 lipca 2021 r.