Zastosowanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce urzędnika

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Po sporządzeniu raportu, koordynatorzy ds. dostępności są zobligowani do zaplanowania i wdrożenia działań, zapewniających dostępność urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami. Proponujemy Państwu szkolenie, które od strony praktycznej wskaże rozwiązania proste, realne, w szczególności w obszarach cyfrowym i komunikacyjno - informacyjnym, zgodnie z założeniami ustawy oraz dobrymi praktykami. Trener jako czynny koordynator ds. dostępności podzieli się zastosowanymi pomysłami w jednostkach obsługiwanych. Szkolenie wskaże również przykłady prawidłowo zastosowanych reguł w zakresie dostępności, będzie świetnym warsztatem dla osób, które pełnią funkcję koordynatora ds. dostępności lub są wyznaczone do realizacji tych zadań w pozostałych jsfp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie wymogów i zasad ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności cyfrowej i komunikacyjno- informacyjnej.
 • Nabycie praktycznych umiejętności stosowania reguł w zakresie dostępności.
 • Omówienie dobrych praktyk stosowanych w urzędach.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania praktycznych porad i wskazówek, przydatnych w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp – podstawowe informacje:

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach - kogo dotyczy ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach?
 • Dostępność jako prawo człowieka – najważniejsze zagadnienia.

2. Wprowadzenie do dostępności cyfrowej:

 • dostępność stron i serwisów internetowych.
 • tworzenie dostępnych treści.
 • tworzenie dostępnej dokumentacji (np. pliki Word, PDF).

 3. Jak tworzyć dokumenty MS Word:

 • Uwagi ogólne.
 • Czcionki, akapity, tekst.
 • Grafiki i tabele.
 • Język tekstu i jego fragmentów.
 • Kolory w dokumencie.
 • Jak eksportować dokument?
 • Przydatne rady – czego należy unikać?

 4. Prezentacja Power Point:

 • Podstawowe zasady.
 • Układ i kolejność slajdów.
 • Tekst zastępczy.
 • Elementy prezentacji – tabele i hiperłącza.

 5. Dokumenty XLS lub XLXS w Excel:

 • Excel i czytniki ekranu.
 • Wykresy i obrazy.
 • Nagłówki.
 • Dobre praktyki.

 6. Strony internetowe i aplikacje mobilne:

 • Bezwzględna i względna dostępność cyfrowa.
 • Treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.
 • Lista kontrolna dostępności cyfrowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze i pracownicy jednostek administracji publicznej, zobowiązani do zapewnienia dostępności, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni jsfp, wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym programem szkolenia na gruncie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych, w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, jst, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 9 sierpnia 2021 r.