Dolnośląskie i Śląskie Forum współpracy z NGO w JST. Panele Obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są zasadnicze cele i korzyści z organizowania paneli obywatelskich?
 • Co należy rozumieć przez „deliberacyjną" metodę podejmowania decyzji?
 • Jak powinien wyglądać proces organizacji panelu obywatelskiego, krok po kroku?
 • Kto i w jaki sposób powinien zarządzać panelem obywatelskim?
 • Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu przygotowania panelu obywatelskiego organizacji zewnętrznej?
 • Jakie są podstawy prawne organizacji panelu w samorządach?
 • Czy przepisy RODO stoją na przeszkodzie w procesie organizacji losowania uczestników panelu?
 • Jakie są obligatoryjne elementy obrad panelu i jak je dobrze zaplanować?
 • Jak promować panel obywatelski i jak powinna przebiegać współpraca z mediami w tym zakresie?
 • O jakich informacjach dla mieszkańców warto pamiętać?

W jaki sposób powinno nastąpić przedstawienie rekomendacji panelu, a następnie ich wdrożenie?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Analiza organizowanych w Polsce i za granicą paneli obywatelskich pozwala na wskazanie wielu dobrych i złych praktyk w tym względzie. Szkolenie stanowi przegląd dotychczasowych doświadczeń oraz rozpatruje wątpliwości prawne i interpretacyjne, które się ujawniają. Trenerka w praktyczny sposób omówi pojęcie, istotę i cel panelu obywatelskiego, a także bardzo drobiazgowo zaprezentuje procedurę jego przygotowania i przeprowadzenia. Program zawiera liczne przykłady dobrych i złych praktyk polskich i zagranicznych oraz prezentuje różne podejścia samorządów.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie w tematykę panelu obywatelskiego.
 2. Ogólne zasady dotyczące paneli obywatelskich na świecie.
 3. Podstawy prawne paneli obywatelskich w Polsce na szczeblu samorządowym.
 4. Praktyczne elementy organizacyjne procesu panelu obywatelskiego.
 • Etapy przygotowania do organizacji panelu obywatelskiego.
 • Zarządzanie panelem.
 • Uczestnicy panelu.
 • Spotkania w ramach panelu.
 • Rekomendacje i ich wpływ na decyzje.
 1. Panele obywatelskie w Polsce i na świecie – przykłady.
 2. Zamiast zakończenia: panele – dlaczego warto?

Panel obywatelski (ang. Citizens' Assembly) to innowacyjny proces deliberacyjny, który umożliwia społecznościom lokalnym, regionalnym bądź całym krajom podejmowanie ważnych decyzji w sposób uczciwy i demokratyczny. Panele w ich obecnej formie są stosowane dopiero od drugiej połowy XX wieku, choć ich idea wywodzi się ze starożytnych ateńskich zgromadzeń ludowych. Panele obywatelskie gromadzą zwykłych, losowo wybranych ludzi, którzy wyrażą zgodę na udział w przedsięwzięciu, w celu zbadania, omówienia i sformułowania zaleceń dotyczących sposobu reagowania na problemy pojawiające się w przestrzeni publicznej. Organizowane od ponad 15 lat na całym świecie pokazały, że zwykli ludzie są w stanie wdrożyć się nawet w specjalistyczną problematykę, aby dokonywać rozsądnych i świadomych wyborów. Pierwsze trzy bezprecedensowe eksperymenty demokratyczne na dużą skalę – panele obywatelskie na temat reformy systemu wyborczego – odbywały się w Kolumbii Brytyjskiej, Holandii i Ontario. Grupy losowo wybranych obywateli poproszono o zaprojektowanie najbardziej demokratycznego wariantu systemu wyborczego. W każdym przypadku uczestnicy poświęcili prawie cały rok, ucząc się o systemach wyborczych, konsultując się ze społeczeństwem, debatując i ostatecznie decydując, jaką konkretną metodę należy przyjąć. Kolejne doświadczenia w zakresie stosowania paneli obywatelskich wielu państw na świecie, m.in Australii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii, Irlandii, Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii dowodzą, iż metoda ta jest nie tylko widowiskowa, ale również efektywna, a uzyskane od mieszkańców rekomendacje sprawdzają się w praktyce. Jak pokazują przykłady zastosowania paneli obywatelskich na świecie, służą one do rozwiązywania ważnych i często kontrowersyjnych problemów, z którymi polityka wyborcza nie jest w stanie sobie sama poradzić. W Polsce deliberacyjne panele obywatelskie są nowością, choć pierwsze doświadczenia samorządy miejskie mają już za sobą. Trzykrotnie wykorzystano już tę metodę w Gdańsku, raz w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Te impulsy dały początek praktyce, która po woli utrwala się w polskich miastach, promując jednocześnie nową metodę deliberacyjnego współrządzenia. Obecnie kolejne samorządy przygotowują się do organizacji swoich pierwszych paneli.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji.  Ponadto szkolenie skierowane do urzędników samorządowych, a także wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, zarządów powiatów i województw oraz pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących się procesami partycypacyjnymi. Ponadto będzie użyteczne dla radnych, którzy jako przedstawiciele lokalnych wspólnot podejmują kluczowe dla swoich jednostek samorządu terytorialnego decyzje. Ponadto, szkolenie skierowane jest także do mieszkańców i ich organizacji, którzy mogą wziąć udział w pracach organizacyjnych nad przygotowaniem panelu, a następnie stanowią jego kluczowych uczestników – jako strony i interesariusze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, politolożka i administratywistka. Specjalistka z zakresu prawa samorządu terytorialnego, polityki publicznej, dialogu obywatelskiego i deliberacji. Zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji i Polityk Publicznych, pełni również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Nauki. Autorka, współautorka i redaktorka ponad 100 publikacji, w tym monografii, komentarzy do ustaw i artykułów naukowych, a także ekspertyz, raportów z badań oraz artykułów publicystycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 30 lipca 2021 r.