Dolnośląskie i Śląskie forum współpracy z NGO w JST: Sklepy społeczne czyli nowości w NGO oraz najważniejsze kwestie w zakresie realizacji zadań organizacji pozarządowych

członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 290 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Forum osób koordynujących Współpracę z NGO w JST w województwie dolnośląskim oraz śląskim. Serdecznie zachęcamy Pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji do przystąpienia do forum. Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją do nas przed terminem spotkania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.okst.pl w zakładce Fora oraz u Koordynatora Forum: Anna Jagiełło anna.jagiello@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznani zostaną z nowością jaką są sklepy społeczne. Ponad to nasz ekspert omówi trudności oraz problemy dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok. Podczas szkolenia zajmiemy się również rozliczeniem i realizacją zadań w czasie pandemii w tym podczas znoszenia obostrzeń. Uczestnicy zapoznani zostaną z nowością jaką są sklepy społeczne. Ponad to nasz ekspert omówi trudności oraz problemy dotyczące sprawozdań z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok. Podczas szkolenia zajmiemy się również rozliczeniem i realizacją zadań w czasie pandemii w tym podczas znoszenia obostrzeń.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Sklepy społeczne:
  • nowe przejawy aktywności organizacji pozarządowych - na co powinien zwrócić uwagę samorząd,
  • czy i na jakich zasadach zlecać realizację takiego zadania.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok:
  • ujęcie zadań pandemicznych i rozliczenie z zaplanowanych kwot.
 3. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem i realizacją zadań w czasie pandemii:
  • realizacja zadań podczas znoszenie obostrzeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl lub anna.jagiello@okst.pl do 25 maja 2021 r.