• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Ważne informacje o szkoleniu

Celem proponowanego kursu jest podniesie kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami trwałymi w świetle obowiązujących przepisów. Program kurs koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów występujących w zakresie zarządzania środkami trwałymi.

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.

Trzydniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem, sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie definicji, dokumentacji, wyceny środków trwałych, ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości  nr 11 w zakresie ewidencji majątkowej,
  • Zapoznanie się z poszczególnymi zapisami ustawy o rachunkowości oraz z Krajowymi Standardami Rachunkowości nr 11 z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Zdobycie wiedzy z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu praktycznym (definicje, dokumentacja, wycena, rozliczenie podatkowe),
  • Uzupełnienie informacji dotyczących zadań majątkowych o konkretne przykłady, z którymi w spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego w codziennej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1-  19 lipca 2021 r.
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:

  • ustalenia wartości początkowej środków trwałych – w tym zapisy ustawy o podatku dochodowym (…), ustawy o rachunkowości, KSR nr 11,
  • wyceny środków trwałych po zmianie wartości, ulepszeniu itp.,
  • dokumentowania środków trwałych w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.

2. Klasyfikacja środków trwałych:

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego,
  • osoby, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz przeprowadzające inwentaryzację,
  • osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 15 lipca 2021 r.