Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w bieżącym administrowaniu nieruchomościami.

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

 

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy i administratora nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane. Przedmiotem szkolenia będzie również omówienie zmian - obowiązujących od 1 lipca 2021 r. oraz obowiązków zarządcy dotyczących składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Powiemy jak w praktyce wykorzystać w informacje zawartych w protokole z kontroli. Omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W trakcie zajęć odpowiemy m.in. na następujące pytania:
• Czy zarządca budynku odpowiada za bezpieczeństwo konstrukcji tego obiektu?
• Jak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić?
• Co w przypadku kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania, czy powinien w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków podać oba?
• Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a powinny?
• Co powinien zawierać protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność administratora i zarządcy budynku:
• Obowiązki wynikające z przepisów prawa.
• Zadania.
• Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego.
• Gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.
Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
• Elementów budowlanych.
• Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
• Instalacji gazowych i kominowych.
• Kotłów i instalacji z kotłami.
• Klimatyzacji.
• Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
• Jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego.
• Zawartość protokołu z kontroli:
a. Obiektu budowlanego.
b. Kotłów i klimatyzacji.
• Gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.
Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
• Prace z zakresu bieżącej konserwacji.
• Roboty remontowe i budowlane.
• Gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.
Moduł V – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków:
• Czego dotyczy deklaracja do CEEB.
• W jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB.
• Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do CEEB.
• W jakim terminie trzeba złożyć deklarację do CEEB.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami, administratorzy i zarządcy budynków, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich obiektów oraz wykonują prace budowlane i remonty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Od 2001 Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 31 lipca 2021 r.