Elektroniczna książka obiektu budowlanego. Nowe przepisy w prawie budowlanym. Zajęcia z prowadzenia książki obiektu budowlanego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia książki obiektu budowalnego. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:

  1. Jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? – pokażemy, co i jak trzeba wpisywać do książki.
  2. Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
  3. Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
  4. W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych oraz instalacji gazowej?
  5. Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
  6. Jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
  7. Kto może dokonywać wpisów w KOB?
  8. W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
  9. Jakie zmiany wprowadza elektroniczna książka obiektu budowlanego i od kiedy?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB.
• Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku.
• Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji.
• Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB.
• Uczestnicy dowiedzą się o wprowadzanych zmianach w ustawie Prawo budowlane dotyczących prowadzenia KOB w formie elektronicznej – jakie wymagania i od kiedy one obowiązują.
• Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
1. Ustawa prawo budowlane,
2. Obowiązki właściciela i zarządcy,
3. Sankcje karne.
Moduł II Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a. rocznych i pięcioletnich,
b. pozostałych,
2. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
1. Zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
2. Zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
3. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.
Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
1. Podstawa prawna,
2. Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
3. Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
a. wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
b. wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
c. gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
d. jak dokumentować dokumentację techniczną,
e. zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
f. dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
g. dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Moduł V – Elektroniczna książka obiektu budowlanego:
1. Od kiedy obowiązuje?
2. Do kiedy można prowadzić książkę w formie papierowej?
3. Jakie są zmiany w stosunku do wersji papierowej?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

 Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 26 stycznia 2022 r.