Nowe narzędzia po przyjęciu GPR – specjalna strefa rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie jest adresowane do miast/gmin które właśnie zastąpiły LPR Gminnym Programem Rewitalizacji lub planują zrobić to w najbliższym czasie (proces taki musi zamknąć się do końca 2023 roku) i w związku z tym rozważają zastosowanie specjalnej strefy rewitalizacji lub miejscowego planu rewitalizacji. Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W ramach szkolenia przedstawiamy Państwu usystematyzowaną wiedzę o nowych narzędziach, które można wykorzystać po przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wyjaśnimy, co to jest Specjalna Strefa Rewitalizacji i czemu dokładnie służy oraz omówimy krok po kroku uchwalenie Miejscowego Planu Rewitalizacji.

zwiń
rozwiń
Program

BLOK 1. Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR)

  • Specjalna strefa rewitalizacji: czym jest i do czego jej używać?
  • W jakich przypadkach SSR będzie szczególnie przydatna, a w jakich jest niepotrzebna?
  • Jak skutecznie uchwalić SSR krok po kroku?

BLOK 2. Miejscowy Plan Rewitalizacji (MPR)

  • Miejscowy plan rewitalizacji: czym jest i jak go używać?
  • Dodatkowa możliwość regulacyjna w MPR
  • Umowa urbanistyczna: niedoceniane narzędzie
  • Jak skutecznie uchwalić MPR krok po kroku?

BLOK 3. Dyskusja, pytania, omówienie przypadków indywidualnych, Case Studies.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do miast/gmin, które zastąpiły LPR na GPR i rozważają zastosowanie specjalnej strefy rewitalizacji lub miejscowego planu rewitalizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz prowadzi warsztaty z rewitalizacji obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny strategicznego planowania rozwoju lokalnego, w tym – strategii rozwoju kultury. Zajmuje się również doradztwem strategicznym dla samorządów miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 grudnia 2021 r.