• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozgraniczanie nieruchomości. Procedury, dokumenty, warunki stosowania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie online z obszaru "gospodarka nieruchomościami", podczas którego dowiedzą się Państwo jak w poprawny sposób ustalić i wyznaczyć granicę nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia z zakresu rozgraniczania nieruchomości. Wskażemy i przeanalizujemy procedur zarówno po stronie organu jak i upoważnionego wykonawcy prac geodezyjnych związanych z rozgraniczaniem. Omówimy dobre i złe praktyki w zakresie rozgraniczania nieruchomości. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a prezentowane zagadnienia prawne poparte zostaną licznymi przykładami z wykonywanych rozgraniczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie procedury rozgraniczania nieruchomości. Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat każdego etapu postępowania.
• Poznanie zasad przeprowadzania procedury wyznaczania granic nieruchomości oraz wyjaśnienie zawiłości postępowania rozgraniczeniowego w aspektach prawno-technicznych
• Przekazanie wiedzy w zakresie sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego i administracyjno-sądowego.
• Przeanalizowanie aktualnego orzecznictwa i poglądów organów nadzoru.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i błędów wraz ze wskazaniem prawidłowego sposobu postępowania.
• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nieruchomości i granica nieruchomości jako wyodrębnienie nieruchomości z przestrzeni – mały klucz do opanowania trudnej sztuki rozgraniczania.
2. Administracyjno-sądowy charakter postępowania rozgraniczeniowego, omówienie momentu zmiany charakteru postępowania rozgraniczeniowego i przekazywania sprawy sądowi.
3. Cel postępowania rozgraniczeniowego, czyli po co to całe „zamieszanie”, jakie korzyści przyniesie stronom postępowania i czy zawsze musi być wszczynane.
4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - kiedy z urzędu a kiedy na wniosek.
5. Badanie przesłanek do wszczęcia w postępowaniu wyjaśniającym, czyli czy zawsze konieczne jest rozgraniczenie?
6. Pojęcie strony w postępowaniu rozgraniczeniowym. Omówienie zagadnienia na przykładach.
7. Badanie wniosku, czyli początek „krętej drogi”.
8. Reprezentacja stron. Omówienie zasad udzielania pełnomocnictw, kto kogo i jak może reprezentować?
9. Upoważnienie geodety. Osobne czy może w treści postanowienia wszczynającego postępowanie? Omówienie szczególnej roli geodety oraz jego postępowania w roli organu administracji.
10. Analiza materiałów zasobu, przygotowanie do rozprawy granicznej, wezwania, szczegóły, które mają znaczenie.
11. Procedura podczas rozprawy granicznej, czyli jak to należy „ogarnąć” aby nie popełnić błędu.
12. Sposoby ustalenia granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym. Techniczne aspekty rozgraniczenia.
13. Ugoda przed geodetą, czyli geodeta jako fachowy mediator.
14. Sposoby zakończenia postępowania, rodzaje decyzji administracyjnych.
15. Przekazanie sprawy do sądu, jak to się w praktyce powinno odbywać.
16. Koszty postępowania o rozgraniczenie. Kto je ponosi, omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych.
17. Różne przykłady rozgraniczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządów, gmin i miast, pracownicy wydziałów nieruchomości, wykonawcy prac geodezyjnych, geodeci, inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownicy samorządów, gmin i miast, pracownicy wydziałów nieruchomości, wykonawcy prac geodezyjnych, geodeci, inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 5 października 2022 r.