Rozgraniczanie nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem roli geodety w tym postępowaniu

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, którego przedmiotem będą rozgraniczenia nieruchomości i zadania geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu którego przedmiotem jest omówienie zadudnień związanych z rozgraniczaniem nieruchomości. Szkolenie poświęcone jest ustaleniu położenia punktów granicznych w procedurze rozgraniczania nieruchomości. Jest to jedna z najtrudniejszych czynności w geodezji. Wymagająca dużej wiedzy, doświadczenia i umiejętności interpersonalnych. Stąd potrzeba nieustannego doskonalenia się oraz często nabycia umiejętności nie tylko z dziedziny geodezji ale także w zakresie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem tego szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących przeprowadzenia czynności rozgraniczenia nieruchomości. Od przygotowania poprzez rozprawę graniczną aż do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. W zakresie administracji także do odpowiedniego rozstrzygnięcia. Szkolenie ma na celu właśnie podanie najlepszych rozwiązań i przykładów dla rozgraniczeń.
• Korzyści z tego szkolenia to pozyskanie wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzenia czynności związanych z rozgraniczeniem. Teoria i praktyka a do tego włączenie zagadnień związanych z negocjacjami i mediacjami jako skutecznymi środkami prowadzącymi do celu. Wszystko na zasadzie teorii popartej praktyką i ćwiczeniami. Po zajęciach łatwiej będzie podejmować czynności rozgraniczeniowe i dążyć do konsensusu w sprawach spornych związanych z granicami nieruchomości. Administracji zaś łatwiej będzie prowadzić postępowania i czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nieruchomości i granica nieruchomości jako wyodrębnienie nieruchomości z przestrzeni – mały klucz do opanowania trudnej sztuki rozgraniczania.
2. Administracyjno-sądowy charakter postępowania rozgraniczeniowego, omówienie momentu zmiany charakteru postępowania rozgraniczeniowego i przekazywania sprawy sądowi.
3. Cel postępowania rozgraniczeniowego, czyli po co to całe „zamieszanie”, jakie korzyści przyniesie stronom postępowania i czy zawsze musi być wszczynane.
4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - kiedy z urzędu a kiedy na wniosek.
5. Badanie przesłanek do wszczęcia w postępowaniu wyjaśniającym, czyli czy zawsze konieczne jest rozgraniczenie?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządów, gmin i miast, wykonawcy prac geodezyjnych, geodeci, inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 539 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 21 lipca 2021 r.