Wydawanie decyzji określających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka proponowanego przez nas szkolenia koncentruje się na przedstawieniu procesów związanych z wydawaniem decyzji w zakresie warunków budowy i zagospodarowania terenu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów i orzecznictwa. Decyzję o warunkach zabudowy powinien wydać urząd, który swoimi działaniami obejmuje lokalizację inwestycji lub jeśli jest ona realizowana na terenie zamkniętym, decyzja powinna zostać wydana przez odpowiedni dla danej lokalizacji urząd wojewódzki. Podczas szkolenia prowadząca omówi m.in. kwestię lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest niezbędna jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a inwestor chce na niej zrealizować inwestycję celu publicznego. Jeśli inwestycja nie zalicza się do inwestycji celu publicznego, może być konieczne złożenie wniosku o wydanie decyzję o warunkach zabudowy natomiast działania i obowiązki w tym zakresie dostarczają pracownikom wiele problemów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych, które normują poszczególne etapy wydawania decyzji określających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Omówione zostaną tryby prowadzonych postępowań w sprawach lokalizacyjnych.
  • Przedstawimy rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • Wyjaśnimy zasady postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w sprawie o ustalenie warunków zabudowy.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Tryby prowadzenia postępowań w sprawach lokalizacyjnych:
  1. Postępowania lokalizacyjne prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Postępowania lokalizacyjne prowadzone w oparciu o przepisy specustaw inwestycyjnych.
  1. Rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  2. Decyzja o warunkach zabudowy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za procesy budowalne w obrębie swojej działalności a także osoby zajmujące się przygotowaniem inwestycji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez blisko 10 lat kierowała działem przygotowania inwestycji w firmie specjalizującej się w budowie osiedli mieszkaniowych, a nadto ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie orzekania w sprawach inwestycyjnych poddanych kognicji samorządowych kolegiów odwoławczych. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie zajęć za z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz postępowania administracyjnego dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nadto przeprowadziła szereg szkoleń dla pracowników organów administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 29 lipca 2021 r.